لطفا ب این سوال ها فکر کن و با صداقت کامل پاسخ بده :)
۱)اگه پدرت مدیرعامل یک شرکت بزرگ باشه و بتونه شما رو با پارتی بازی کارمند اونجا کنه قبول میکنی؟
۲) اگه دو ظرف سیب زمینی سرخ کرده داشته باشی و یکی از ظروف پرتر و دارای پنیر پیتزای بیشتری باشه کدوم رو برای خودت نگه میداری و دیگری رو به همراهت میدی
۳)اگه بخوای عکسی بگیری و برای دوستی بفرستی ، آیا سعی میکنی ، ساعتت، انگشترت ،و یا برند گوشیت داخل عکس بیفته ؟
۴) اگه قرار باشه هیچ وقت کسی به خونت نیاد و هیچ کس داخل خونت رو نبینه، بازهم چیدنمان منزلت همین شکلی بود؟ بازهم همین وسایل رو میخری؟( اگه خودت خونه نداری،اتاقت رو درنظر بگیر)

+ اگه لطف کنی و بادلیل جواب بدی ،فائزه بهت جایزه میده:)